Koliko so obdavčene slovenske plače in kako se to odraža pri obračunu plač?

V Sloveniji imamo visoko in močno progresivno davčno obremenitev dela, ki pa je primerljiva z drugimi primerljivimi državami. To se vsekakor pozna pri plači oz. neto znesku, ki ga zaposleni mesečno dobijo na svoj transakcijski račun. Navzgor odstopamo le pri obdavčitvi najvišjih plač, saj nimamo socialne kapice (omejitve plačevanja socialnih prispevkov). Tako so prejemki nad pet ali deset tisoč evri dokaj močno obdavčeni, in sicer dobi upravičenec le tretjino zneska, ostalo prejme država. 

Pri teh ocenah lahko hitro pozabimo na dejstvo, da državljani plačujemo tudi druge davščine. Država pobere veliko davkov še z davki na potrošnjo (DDV, trošarine) in z davki na premoženje. Glede na plačilo vseh navedenih davkov skupaj pa lahko ugotovimo, da davčne stopnje vseeno niso tako progresivne, temveč celo regresivne. Ljudje z nižjimi prejemki (nižje neto plače) namreč večji del svojih prihodkov namenijo za potrošniško blago, pri čemer plačajo polni davek, premožnejši pa za potrošnjo namenijo manjši del svojih prejemkov, večji del prihodkov pa namenijo za naložbe ali varčevanje. Sploh za kapitalske dohodke pa je značilno, da so nižje obdavčeni kot dohodki iz dela in ker te dohodke prejemajo predvsem ljudje iz zgornjega dela lestvice (najbogatejši), se jim povprečna davčna stopnja dodatno znižuje.

Računovodje morajo zatorej pri obračunu plač izhajati iz bruto bruto plače zaposlenega, ki jo ima le-ta določeno v kolektivni pogodbi. Bruto bruto plača je namreč strošek delodajalca za enega zaposlenega. Iz te bruto bruto osnove ne nato pri obračunu plač za davke del zneska odvzame bruto plači zaposlenega, del pa k davkom prispeva delodajalec. Zato morajo računovodje dobro poznati vse postavke plače, slediti spremembam zakonodaje in pravilno obračunavati plače. Za pomoč lahko vedno prosijo davčnega svetovalca.

obračun plač

Obdavčitev dela in potrošnje

Ko govorimo o davkih, navadno mislimo na obdavčitev plač (to so t. i. direktni davki). Ti davki obsegajo:

  • socialne prispevke (za zdravstvo in pokojnino), ki so sorazmerni z bruto plačo (te prispevke se deloma odštejejo od bruto prejemka, deloma pa jih plačuje podjetje),
  • ter dohodnino, kjer je lestvica obdavčitve progresivna, torej višanje stopenj z višanjem prejemkov.

Davki na potrošnjo so potem takem indirektni davki. Tu so stopnje obdavčitve odvisne od vrste blaga in zato vse kupce (potrošnike) enake. 

Slovenske plače so zelo obdavčene

Kljub temu so slovenske plače še vedno med bolj obremenjenimi med državami OECD. Ta vsako leto izračuna t. i. davčni primež. To je delež, ki ga imajo v povprečni bruto plači prispevki delodajalca in zaposlenega ter dohodnina. V Sloveniji je bil davčni primež lani 42,9-odstoten, kar pomeni, da smo na osmem mestu med državami OECD (maja 2021 je imela 38 članic). V povprečju je bil t. i. davčni primež v državah OECD 34,6-odstoten. Izračuni so pokazali, da so slovenske plače na osmem mestu med državami OECD po obdavčitvi plač. Vseh članic je trenutno 38. 

Davki in obračun plač v Sloveniji v primerjavi z ostalimi državami OECD

Najbolj obdavčene plače med članicami OECD imajo v Belgiji (51,5-odstotno), sledita Nemčija (49 %) in Avstrija (47,3 %). Najmanj so plače med članicami OECD obdavčene v Čilu (7 %). V Evropi ima najmanjši davčni primež sicer Švica (22,1 %), v Evropski uniji pa Irska (32,3 %). Seveda je pri tem potrebno upoštevati, da pri primerjavah govorimo samo o neto plačah brez dodatkov. Drugače v Sloveniji pri obračunu plač upoštevamo še dodatek za malico in prevoz, medtem do v drugih državah teh dodatkov ne poznajo oz. jih obračunavajo drugače.

Po prispevkov delavcev k davku smo na drugem mestu

Razlika do drugih držav OECD se lepo pokaže pri deležu prispevka delavca k stroškom dela, ki znašajo kar 19 %. Pred Slovenijo je samo Litva (19,2 %), medtem ko je povprečje OECD 8,3 %. 

Kolikšen delež povprečne bruto plače zaposleni v Sloveniji torej pri obračunu plače dobi na račun? Če nima otrok, potem dobi 66,3 % bruto plače. Povprečje v državah OECD pa znaša 75,2 odstotka.

Kaj točno je povprečna plača?

To je termin, ki ga v Republiki Sloveniji uporabljajo številni zakoni. Povprečna plača je namreč eden pomembnejših ekonomskih kazalcev, saj se pogosto uporablja kot merilo za pridobitev določenih (socialnih) pravic oziroma za določitev davčnih obveznosti do države. Je rezultat statistične obdelave podatkov, ki jih posredujejo zavezanci k oddajanju podatkov. Podatki se  sporočajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob vsakokratnem obračunu in izplačilu plač (mesečno), najkasneje do zadnjega v mesecu.

Rezultati obdelave podatkov so objavljeni mesečno na spletnih straneh AJPES, podatek pa je del strategije kratkoročnih kazalnikov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). 


V tem ekonomskem kazalniku pogodbe o delu in avtorske pogodbe niso upoštevane, prav tako tudi ne samostojni podjetniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, osebe, ki opravljajo javna dela, napotene zaposlene osebe (detaširani delavci) ter kmetje. Upoštevane so vse zaposlene osebe, ne glede na to, ali delajo za določen ali nedoločen čas, polni delovni čas ali delovni čas krajši od polnega. 


Podatke o obračunanih in izplačanih plačah pri fizičnih osebah pa na Davčno upravo RS (DURS) posredujejo registrirane fizične osebe, ki opravljajo dejavnost na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). 

Razlika med povprečjema je velika. Povprečna mesečna plača na katero se navezujejo zakoni je izračunana na podlagi izplačanih plač pri pravnih osebah.

pravno svetovanje pri obračunu plač

Pri obračunu plač je potrebno računovodjam v podjetjih stalno slediti spremembam zakonodaje. Zgodi se, da kdaj kaj spregledamo. Zato je dobro ob sebi imeti pravnega svetovalca, ki se na te stvari res dobro spozna in je na tekočem z novostmi. Pravni svetovalci vam pomagajo pri:

  • razumevanju nove zakonodaje, 
  • urejanju položaja zaposlenih,
  • svetovanju in pomoči pri urejanju državne pomoči,
  • urejanju delovnih in pogodbenih razmerij in
  • pripravi finančnih izračunov za različne oblike dela.

Z vidika zaposlenega je seveda najpomembnejši pravilen obračun plač, zato ne odlašajte s pravnim svetovanjem in preverite, da so vaši izračuni pravilni.

Sorodni članki: