Obračun plač

Plača je nadomestilo, ki ga mora podjetje plačati svojim zaposlenim za določeno obdobje opravljenega dela in na določen datum v mesecu. Običajno za obračun plač skrbi računovodstvo ali kadrovska služba podjetja. 

Plače se vse pogosteje oddaja specializiranim podjetjem, ki se ukvarjajo z obdelavo plač, prejemki zaposlenih, zavarovanjem in računovodskimi nalogami, kot je davčni odtegljaj. 

Plače so glavni strošek za večino podjetij in jih je skoraj vedno mogoče odbiti, kar pomeni, da se odhodki lahko odštejejo od bruto dohodka in tako znižajo obdavčljivi dohodek podjetja. Plačilna lista se lahko razlikuje od enega plačilnega obdobja do drugega zaradi nadur, bolniške in drugih spremenljivk.

Obračun plač
Obračun plač je zapleteno in dolgotrajno delo

Razumevanje plače

Obračun plač je postopek plačevanja zaposlenih v podjetju, ki vključuje spremljanje opravljenih ur, izračun plače zaposlenih in distribucijo plačil z neposrednim pologom na bančne račune zaposlenih. Vendar pa morajo podjetja opravljati tudi računovodske funkcije za evidentiranje plačilnih listov, odtegnjenih davkov, dodatkov, nadur, bolniškega časa in regresa. Podjetja morajo odložiti in zabeležiti znesek, ki ga morajo plačati državi za zdravstveno zavarovanje, socialno varnost in davke na brezposelnost.

Video: Obračun plače

Plača je sestavljena iz neto plače (tisti del, ki ga delavec dobi za opravljeno delo izplačanega na osebni transakcijski račun), dodatkov (prehrana in prevoz) ter davkov, ki jih plačujemo državi. Slednji gredo deloma na račun zaposlenega (bruto plača) in delom na račun delodajalca (bruto bruto plača). 

Od bruto plače se odvajajo prispevki delavca, ki znašajo 22,10 %, in plačilo akontacije dohodnine. Ker pa prispevke plačujejo tudi delodajalci, moramo strošek bruto plače oziroma I. bruto povečati za 16,10 %, kolikor znašajo prispevki delodajalca.

Najem kadrovske agencije za obračun plač

Mnoga srednja in velika podjetja za storitev obračunavanja plač najemajo zunanjo kadrovsko agencijo Advise, da bi poenostavili postopek, znižali stroške in povečali tajnost podatkov. Delodajalci spremljajo število ur, ki jih vsak zaposleni opravi, in te podatke posredujejo službi za obračun plač. Na dan plačila storitev obračuna plače izračuna bruto znesek, ki ga delavec dolguje na podlagi števila ur ali tednov, opravljenih v plačilnem obdobju, in stopnje plače. Služba od zaslužka odšteje davke in druge odtegljaje, nato pa plača zaposlene.

Sorodni članki: